Приложение

Приложение Линукс намира все по-широко.

Операционната система е гъвкава и на нейна база се крепи съвременната Глобална мрежа давайки възможност за достъпни технологични решения които се разработват от общност потребители.

Във Вашият бизнес можете да се спрете на Линук поради няколко причини:

  • ползване на легална Операционна Система за настолни компютри или сървъри
  • ценово-ефективно решение за изграждане на Офис-сървър (файлов, Интернет, VoIP или др);
  • използване възможностите на системата с цел високо ниво на Информационна Сигурност

Независимо от Вашата мотивация да изберете Линукс или друга свободна Операционна система базирана на Отворен Код, то Вашата инвестиция ще се оправдае и ще бъде насочена към бъдещето.

Закупуването на платен сървърен пакет струва няколко пъти повече без да включва инсталацията на самия Софтуер. Поддръжката ще бъде централизирана а при условие че изберете Линукс - винаги ще имате възможност да получите помощ от общността, да направите промени лично или чрез помоща на Специалист, без да влизате в правни нарушения и да поемете абсолютен контрол над Сигурността на Вашата лична и бизнес информация.